Tornar Aula virtual Prismes LlibreMèdia   LlibreNet   Botiga online  Kit benvinguda  Suport
Compartir

Prismes

Consulteu les Demos

LlibreMèdia

Consulta el catàleg d’oferta i prova’l Contacta amb el teu delegat comercial

LlibreNet

Consulta el catàleg d’oferta i prova’l Contacta amb el teu delegat comercial

LA SECUNDÀRIA DIGITAL DE SANTILLANA.

Una eina dinàmica i motivadora per a una escola innovadora, connectada,
que busca informació, que és col·laborativa, que afavoreix el creixement acadèmic
i personal i l’autoestima de l’alumnat.

Un projecte digital que dona resposta a l’heterogeneïtat de les aules, on coincideixen
persones que avancen a ritmes d’aprenentatge diferents o que aprenen
de manera diferent amb grups de classes amb objectius d’aprenentatge diferents.